Jordanalyse

Står du overfor et større gravearbejde?

Stenberg kan hjælper med de nødvendige (jord)forureningsundersøgelser.

Står du overfor et større gravearbejde, er det vigtigt at du sikre dig jorden er blevet undersøgt.

Skal man udføre bygge eller anlægsprojekt, foreskriver jordforureningsloven at der udtages prøver af jorden som opgraves og bortkøres.

Jordprøver bør altid udtages inden påbegyndt gravearbejde. Se mere her.

Jord i større mængder flyttes oftes med: Tipsættevogn.