olietilæg

Som følge af de stigende oliepriser vil vi fra November 2021 pålægge et olietillæg på 7,3% på vores kørsel. Dette tillæg vil blive reguleret på månedsbasis.